Docent v Neuroimunologickom ústave SAV, Institute of Neuroimmunology at SAS

Norbert Žilka

Docent v Neuroimunologickom ústave SAV

Norbert Žilka pracuje v spoločnosti AXON Neuroscience SE od jej založenia v roku 1999. Zohrával kľúčovú úlohu pri riadení objavov a pomáhal pri transformácii portfólia produktov, čo nakoniec viedlo k jeho vymenovaniu za vedúceho vedeckého pracovníka v roku 2015. Je tiež členom Predstavenstva spoločnosti Axon Neuroscience R&D Services SE.

Je spoluautorom projektu Synaptická dysfunkcia pri Alzheimerovej chorobe (Marie Curie Innovative Training Network). Okrem toho pôsobí ako národný koordinátor a predseda zhromaždenia Neurovedy na prvom Frontiers of Science Meeting. Je držiteľom titulu PhD v odbore imunológia v Slovenskej akadémii vied (SAV) a je docentom v Neuroimunologickom ústave SAV.

Téma prednášky na SLOBLOCO 2020: Blockchain v praxi – vakcína proti koronavírusu

Web: https://www.covidax.eu/