Bývalý podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky,

Ivan Mikloš

Bývalý podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Ivan Mikloš je bývalý podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky (2002 – 2006, 2010 – 2012), podpredseda vlády pre hospodárstvo (1998 – 2002) a minister privatizácie (1991 – 1992). Spoluzakladal a viedol ekonomický think-tank MESA10 (1992-1998). V rokoch 2006 – 2010 až 2012 – 2016 bol poslancom. V roku 2014 bol opätovne vymenovaný za prezidenta MESA10 a stal sa členom medzinárodného poradného výboru Ukrajinskej národnej rady reforiem a platformy VoxUkraine. V rokoch 2015 – 2016 pôsobil ako hlavný poradca ministra financií Ukrajiny a ako poradca ministra hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny. Od apríla 2016 do augusta 2019 pôsobil ako hlavný ekonomický poradca predsedu vlády Ukrajiny. Po zmene vlády bol od novembra 2019 do marca 2020 na pozícii ekonomického poradcu predsedu vlády Ukrajiny. V rokoch 2016 – 2020 predsedal Strategickej poradnej skupine pre podporu ukrajinských reforiem (SAGSUR). Je tiež spoluzakladateľom ukrajinského ekonomického think-tanku Center for Economic Strategy.

Ivan Mikloš bol jednou z vedúcich osobností ekonomickej transformácie v Slovenskej republike. Významne sa zaslúžil o vstup Slovenskej republiky do OECD a podnietil rozsiahlu a efektívnu daňovú reformu. Viedol vládnu agendu hospodárskej reštrukturalizácie a fiškálnej konsolidácie. Druhá Dzurindova vláda (2002 – 2006) si získala veľmi reformnú reputáciu vďaka prísnym úsporným opatreniam a komplexnému programu štrukturálnych reforiem (dane, sociálny sektor, dôchodky, zdravotníctvo, verejné financie, trh práce), ktoré podporil Ivan Mikloš. Vďaka týmto reformám mohlo Slovensko vstúpiť do eurozóny v roku 2009. V roku 2004 bol ocenený ako „najlepší minister financií roku“ od Euromoney a ako „najlepší podnikateľský reformátor“ podľa správy Svetovej banky Doing Business. Ivan Mikloš je autorom kníh „Kniha reforiem“ (2005), „Prepis vlády“ (2001) a desiatok štúdií a článkov v odbornej a populárnej tlači.

Téma prednášky na SLOBLOCO 2020: Svet a Európa na rázcestí: Hrozby a príležitosti

Web: https://www.mesa10.org/