CEO, ATLAS Group

Ina Kováčová Bečkova

CEO, ATLAS Group

Ing. Ina Kováčová Bečkova študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Jej špecializácie sú: daňové poradenstvo, daňová obhajoba, správa daní, zastupovanie v daňovom, vyrubovacom a exekučnom konaní. Profesionálne je aktívna od roku 2005.

Členstvá: SKDP reg. Č. 1068/2014, SKCÚ reg. Č. 3250, CFE, ADIT študent

Téma prednášky na SLOBLOCO 2020: Zdaňovanie príjmov z obchodovania s kryptomenami a z ťažby kryptomien

Web: https://atlasgroup.sk/